Monday, 12 December 2011

STORYBOARD BAHAGIAN 5

 
PENUTUP
Puan Yasmin memberi arahan kepada murid-murid. Arahan kepada murid mestilah jelas dan tepat, kalau tidak lain yang disuruh, lain yang dibuat..
TIMING : 1 MINIT
 
Penutup pengajaran dengan aktiviti pemulihan dan pengayaan. Murid-murid yang lemah dibimbing mengeja perkataan manakala murid-murid yang dapat menguasai pembelajaran menyelesaikan teka silangkata.
TIMING  :  2  MINIT

Murid mempamerkan tugasan yang telah siap kepada rakan sekelas. Murid-murid biasanya merasa gembira dan berbangga sekiranya guru memilih mereka untuk ke hadapan dan menjadi contoh kepada rakan-rakan
 TIMING  :  2 MINIT